Tiếng Việt  | English
Đường dây nóng: 0989671115

  Ngày 22 tháng 10 năm 2014 | 14:58
Giới thiệu về Cục Y Tế Dự Phòng ( 23/4/2013 12:11 AM ) Cục Y tế dự phòng là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước bao gồm: phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh xã hội; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; sức khoẻ trường học; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng; sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế; xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

Cục Y tế dự phòng gồm Cục trưởng và các  Phó Cục trưởng.

 


Về cơ cấu các phòng ban của Cục gồm:
 
             - Văn phòng Cục;

- Phòng Kế hoạch Tài chính;

- Phòng Pháp chế - Thanh tra;

- Phòng Truyền thông - Chỉ đạo tuyến;

- Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

- Phòng kiểm dịch y tế biên giới;

- Phòng kiểm soát bệnh không lây nhiễm và sức khoẻ trường học;

- Phòng Quản lý Vắc xin và xét nghiệm;

- Tạp chí Sức khoẻ và Kiểm soát  dịch bệnh.

 

(Đính kèm Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 10/02/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế)

 
 

 

 

23/4/2013 12:11 AM
File đính kèm 1:Quyetdinhso468-QD-BYTngay10.02.20142014317101255.pdf
 
  CÁC TIN KHÁC
          Bộ Y tế thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola (21/10/2014 5:45 PM)
          Báo cáo tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola và các hoạt động phòng chống của Cục Y tế dự phòng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Ngày 20 tháng 10 năm 2014 (20/10/2014 11:25 AM)
          Bộ Y tế Họp Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) về Ebola (19/10/2014 5:26 PM)
          Nâng mức độ đáp ứng với dịch bệnh do vi rút Ebola (19/10/2014 5:24 PM)
          Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola đến ngày 18/10/2014 (18/10/2014 10:20 AM)


      Thông điệp truyền hình phòng chống viêm não Nhật Bản
      Truyền thông phòng chống tay chân miệng
Xem thêm
      Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng
      Các bước rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh tay chân miệng
Xem thêm
Xem thêm
 
Số người truy cập: 832030
Số người online: 58